هر 6 روز یک شعبه جدید

برای اخذ نمایندگی با شماره های زیر تماس بگیرید:

09122638537  و  09122361640

شماره های فوق فقط برای اخذ نمایندگی میباشند، جهت سفارش غذا لطفاً از شماره تلفن نمایندگی ها استفاده نمایید.


افتتاح شعبه 178 فلافل مامان جون
کرج جاده ملارد انبار نفت
افتتاح شعبه 179 فلافل مامان جون
تهران بلوار فردوس روبروی مترو صادقیه
افتتاح شعبه 180 فلافل مامان جون
قزوین جنب دانشگاه کار
افتتاح شعبه 181 فلافل مامان جون
کرمانشاه فاز ۲ فرهنگیان
افتتاح شعبه 182 فلافل مامان جون
گیلان انزلی
افتتاح شعبه 183 فلافل مامان جون
گرگان جاده نهار خوران